Twierdza Zegrze

        ZEGRZE - miejscowość na północ od Warszawy. Na prawym brzegu Narwi zrealizowano projekt twierdzy Zegrze z wysuniętymi forami Dębe na zachodzie i Beniaminów na południowym wschodzie. Przedmoście to chroniło Modlin przed obejściem od północnego-wschodu. Twierdza ta zamykała trójkąt oparty na Twierdzach Modlin, Warszawa. Stanowiła integralną część rejonu obronnego Warszawa - Modlin osłaniając go od wschodu. Prace nad Twierdzą Zegrze rozpoczęto w roku 1898 (mimo iż plany fortyfikacji Zegrza istniały już od 1873 roku). Twierdza Zegrze składa się z: Fortu Dużego, Fortu Małego, wału łączącego, 3 wolnostojących magazynów amunicyjnych, dwóch mostów z umocnieniami ziemnymi, zespołów koszarowych w Zegrzu i Zagrobach, oraz Fortów Dębe i Beniaminów. W latach 1912 - 1914 Zegrze poddano modernizacji wznosząc na wałach Fortów Dużego i Małego schrony dla dział przeciwszturmowych.

Prace budowlane przy fortach Dębe i Beniaminów rozpoczęto pod koniec XIX wieku. Jak na czas budowy są to forty nowoczesne. Świadczy to o fakcie doceniania nowości technicznych przez projektanta tych fortów gen. Wieliczko. Fort Dębe położony jest na linii Zegrze - Modlin, a fort Beniaminów na linii Zegrze - Warszawa.  Do wybuchu I wojny Światowej budowa tych fortów nie została ukończona w 100 %. Uzupełnieniem tej linii były forty, Kawęczyn i Wawer (obecnie nieistniejące). Forty Wawer i Kawęczyn wzniesiono w latach 1892 - 1893. Planowano również wybudowanie fortów w Pustelniku i Maciołkach. Na posiadanej przeze mnie niemieckiej mapie okolic Warszawy z 1899 roku Forty Beniaminów i Dębe są już zaznaczone, a w rejonie planowanego fortu Pustelnik wykonane zostały drogi forteczne wraz z widocznym charakterystycznym narysem. W czasie I Wojny Światowej forty Dębe i Beniaminów zostały częściowo wysadzone przez wycofujące się oddziały rosyjskie. W dniu dzisiejszym, zapomniane, niszczeją.