Pozycja Wólka Piaseczna

 

       Wólka Piaseczna wieś położona w województwie podlaskim na północ od miasta Goniądz. Polowa pozycja wysuniętą w rejonie wsi Wólka Piaseczna ryglowała drogi ze wsi Przechody, Kapice i lasu Kapickiego oraz zwiększała głębokość obrony sektora "Goniądz". Pozycja ta wysunięta na linii piaszczystych wzgórz rozciągała się w odległości 0,5 km. do 2 km. od wsi Wólka Piaseczna. Obiekty wzniesiono na linii okopów, wykorzystując częściowo rosyjskie transzeje i rowy łącznikowe wykonane w styczniu 1915 roku. Wybudowano 6 schronów żelbetowych typu polowego zgodnych z instrukcją, jaka otrzymały poszczególne sztaby Armii i Grup Operacyjnych (2 schrony obserwacyjne, 3 schrony bojowe jednostrzelnicowe, 1 schron bojowy dwustrzelnicowy, oraz kolejny fundament na schron bojowy jednostrzelnicowy). Schrony te w dniu dzisiejszym są zachowane i można je oglądać. Pozycje tą w odróżnieniu od pozycji fortyfikacji stałych budowała Grupa Fortyfikacyjna Nr 35 pod dowództwem ppłk. sap. W. Zarzyckiego. W schronach tych widoczne są uproszczenia kształtu stropu - skosy zamiast zaokrągleń, z jednoczesnym zachowaniem stropowej wnęki na darń i rynien odpływowych. Zainstalowane zostały za to dodatkowo pancerze - strzelnica z pancernymi drzwiczkami, przeznaczona do zainstalowania fortecznej lawety oraz stalowe drzwi wejściowe.

Plan rozmieszczenia schronów pozycji Wólka Piaseczna

Obiekt nr 1 - schron tradytorowy o ogniu dwubocznym

Obiekt nr 2 - schron obserwacyjny

Obiekt nr 3 - schron tradytorowy o ogniu jednobocznym

Obiekt nr 4 - schron tradytorowy o ogniu jednobocznym

Obiekt nr 5 - schron obserwacyjny

Obiekt nr 6 - schron tradytorowy o ogniu jednobocznym

Obiekt nr F1 - fundament pod schron tradytorowy o ogniu jednobocznym