Fortyfikacje SGO Narew

  

        Samodzielna Grupa Operacyjna "Narew"  - Utworzona 23 marca 1939 roku.  Zadania SGO "Narew" polegały na obronie północno-wschodniego odcinka frontu w oparciu o granicę litewską, utrzymanie linii Narwi, jej dopływu Biebrzy i Kanału Augustowskiego oraz osłona wschodniego skrzydła Armii Modlin. Defensywna koncepcja działania SGO "Narew" spowodowała realizację planu fortyfikacyjnego opartego o Twierdze Łomża i Twierdze Osowiec, budowę punktów oporu fortyfikacji stałych w Nowogrodzie, Wiźnie, okolicach Osowica, Goniądza, Augustowa oraz fortyfikacji polowych wzmocnionych schronami żelbetowymi w rejonie Ostrołeki, Nowogrodu, Łomży, Wizny, Wólki Piasecznej, Promisek i Suchej Rzeczki, jak też budowę fortyfikacji drewniano - ziemnych od Augustowa do Grodna. - linia Narew - Biebrza - Netta - Kanał Augustowski. Schronów żelbetowe fortyfikacji polowej na terenie działania SGO "Narew" wznoszono jako uzupełnienie fortyfikacji stałej. Dodatkowo planowano wykonać 2 spiętrzenia rzeki Narew - pod Ostrołęką i Nowogrodem. Główna linia obronna SGO "Narew" podzielona została na 6 odcinków: "Ostrołęka", "Nowogród", "Łomża", "Wizna", "Osowiec" i "Augustów"

Dowódca SGO Narew

Dowódca SGO Narew - Gen. Bryg. Czesław Młot-Fijałkowski, 

skład: 18 DP, 33 DP Rez., Podlaska Brygada Kawalerii,Suwalska Brygada Kawalerii, Załoga Osowiec, Załoga Wizna, 53 batalion saperów, 34 Grupa Forteczna, 81 Dywizjon Artylerii Lekkiej oraz Lotnictwo.

 

 

Fortyfikacje SGO Narew
1. Nowogród
2. Wizna
3. Osowiec
4. Goniądz
5. Augustów
6. Ostrołęka
7. Łomża
8. Wólka Piaseczna
9. Kanał Augustowski
10. Twierdza Łomża
11. Twierdza Osowiec