Przedmoście Różan

 

        RÓŻAN - miasto na Mazowszu na północ od Zegrze - przedmoście na prawym brzegu rzeki Narew, w 1899 roku, ukończone w 1905 roku. Przedmoście Różana zabezpieczało przeprawę przez Narew. Fort IV zbudowany przy przeprawie, pozostałe (I, II, III) w odległości od 0,9 km. do 1,3 km. od niego. W skład przedmościa Różan wchodziła również ziemna pozycja z licznymi stanowiskami dla artylerii. W roku 1939 przedmoście Różan zostało przygotowane do obrony przez wybudowanie dodatkowo na wałach starych fortów 2  żelbetowych schronów fortyfikacji polowej do ognia jednobocznego.

Widok schronu wybudowanego na wałach na Forcie I - stan obecny