Punkt oporu Przyborów

 

             Punkt oporu w Przyborowie wchodzący w skład polskich umocnień Beskidu Zachodniego zaplanowany był jako pozycja obronna składająca się z 5 schronów bojowych. Do wybuchu wojny wzniesiono jedynie 2 schrony, trzech pozostałych nie zdołano wybudować. Jeden ze schronów zlokalizowany jest w Przyborowie na stoku wzgórza 883. Wszystkie wybudowane schrony to obiekty  jednokondygnacyjne, dobrze zachowane. W schronach tych nie zdążono zamontować kopuł bojowych. Kontakt pomiędzy schronami zapewniało stanowisko do łączności optycznej. Do oświetlania pól ostrzału służyły wyrzutnie ładunków oświetlających. W pobliżu rzeczki na wzgórzu widoczna jest wybetonowana płyta fundamentowa pod kolejny, trzeci schron bojowy. Pozycja ta we wrześniu 1939 roku nie brała udziału w walkach, a zajmujący ją żołnierze wycofali się z niej bez wystrzału.

Widok współczesny jednego ze schronów w Przyborowie

Plan rozmieszczenia schronów w Punkcie Oporu Przyborów

Obiekt nr 1 - Schron dla broni maszynowej o odporności C. Planowano uzbroić go w kopułę pancerną (kopuły nie zamontowano). Załogę schronu miał stanowić 1 oficer, 17 podoficerów i szeregowych.

Obiekt nr 1 - Schron dla broni maszynowej o odporności C. Planowano uzbroić go w kopułę pancerną (kopuły nie zamontowano). Załogę schronu miał stanowić 1 oficer, 17 podoficerów i szeregowych.

Obiekt nr F1 - Fundament w miejscu planowanego schronu.