Obszar Warowny Śląsk

 

    Od 1933 roku rozpoczęto budowę pojedynczych punktów oporu na Górnym Śląsku. Prace budowlane prowadziła 23 DP. Pierwsze wybudowane schrony były małe i zaprojektowane były bardzo oszczędnie. Kolejne lata to już formy duże i bardziej skomplikowane. W 1938 roku umocnienia te liczące wzdłuż frontu ok. 21 km. nazwano Obszarem Warownym Śląsk, w skład którego wchodziło 9 samodzielnych Punktów Oporu, schrony samodzielne i zbiornik wodny na rzece Brynicy z przewidywanym obszarem zalewowym. Na terenie Obszaru Warownego Śląsk wiele miejsc przygotowano do wysadzenia (punkty strategiczne). Schrony Obszaru Warownego Śląsk uzbrojone były standardowo w karabiny maszynowe. Część wybudowanych obiektów to duże tradytory artyleryjskie dla dział 75 mm i schrony uzbrojone w działka ppanc. 37 mm. Wybudowano również tzw. obiekty pozorne. W lipcu 1939 r na wniosek Gen. brygady J. Sadowskiego Obszar Warowny Śląsk został rozbudowany i wzmocniony żelbetowymi schronami polowymi (min. pozycja Pszczyna i umocnienia w rejonie Częstochowy). Fortyfikacje śląskie są drugimi co do wielości polskimi budowlami obronnymi powstałymi w okresie II Rzeczypospolitej. Liczą obecnie ok. 200 schronów różnej wielkości, wytrzymałości i przeznaczenia. Jako jedno z najsilniejszych miejsc obronnych w systemie Obszaru Warownego Śląsk uważany jest punkt oporu wzgórze 310 - Bobrowniki położony w zakolu rzeki Brynica.

Wiosną 1939 roku w odpowiedzi na polskie fortyfikacje wzdłuż granicy Górnego Śląska Niemcy zaczęli budowę śląskiej pozycji umocnionej. Umocnienia te rozrzucono wzdłuż granicy na długości ponad 40 kilometrów.

 

Fortyfikacje Obszaru Warownego Śląsk:

1.

 polowy punkt oporu "Przeczyce"

2.

 polowy punkt oporu "Nowa Wieś"

3.

 punkt oporu wzg.307 "Niezdara"

4.

 pozycja czat nad Brynicą

5.

 pozycja polowa nad zalewem Kozłowa Góra

6.

 fortyfikacje przy tamach zalewowych   

7.

 punkt oporu wzg.310 "Bobrowniki"

8.

 łącznikowy punkt oporu wzg.298 "Kamień"

9.

 odcinek łącznikowy "Brzeziny"

10.

 punkt oporu wzg.304,7

11.

 odcinek łącznikowy  "Maciejkowice"

12.

 punkt oporu "Łagiewniki"

13.

 łącznikowy "punkt oporu Lipiny"

14.

 punkt oporu "Godula"

15..

 łącznikowy "punkt oporu Ruda Chebzie"

16.

 punkt oporu wzg.319

17.

 odcinek  łącznikowy "Wirek"

18.

 punkt oporu "Szyb Artura"

19.

 łącznikowy punkt oporu wzg.291 "Kłodnica"

20.

 punkt oporu "Radoszowy" 

21.

 II linia obrony

22.

 pozycja obronna "Panewniki"

23.

 pododcinek "Śmiłowice"

24.

 pododcinek "Mokre"

25.

 pododcinek "Wyry"

26.

 pozycja obronna "Las Wyry"

27.

 schron dowodzenia Obszaru Warownego Śląsk

28.   pozycja przysłaniania "Tarnowskie Góry"