Odcinek Osowiec

       

           OSOWIEC - Kolejny etap modernizacji twierdzy Osowiec rozpoczął się wiosną 1939 roku. Projekt zakładał budowę linii ciężkich schronów wzdłuż Biebrzy pod Goniądz, a także rozbudowę lewego skrzydła pozycji w rejonie Fortu III i IV. W tym rejonie wybudowano cieżki schron bojowy oraz wylano fundament pod żelbetowy schron fortyfikacji polowej. Wykonano również gruntowna przebudowę Blockhauzu Nr 1024 na tradytor artyleryjski (Fort nr I). W czasie działań wojennych we wrześniu 1939 roku wojska niemieckie nie przepuściły bezpośredniego szturmu na twierdzę, forsując rzekę Narew i Biebrzę pod Wizną

 Schron wybudowany w 1939 roku 

Schron z 1939 roku - rejon fortu III