Fortyfikacje polowe - Linia rzeki Osa

 

        W 1939 roku na terenia działania 16 DP wybudowano w rejonie miasta Grudziądz fortyfikacji na odcinku wzdłuż rzeki Osy od miejscowości Kłódka do ujścia do rzeki Wisły. Do wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku wybudowano 9 schronów żelbetowych do ognia bocznego dwustronnego oraz 2 schrony żelbetowych do ognia bocznego jednostronnego, linie transzei, zasieki.

Linia obronna wzdłuż rzeki Osy została obsadzona przez Oddział Wydzielony "Grudziądz". W pierwszych dniach września 1939 r. na Linii Osy trwały walki ogniowe. Wojska niemieckie przekroczył linię Osy na wschód od odcinka umocnionego, co zagrażało okrążeniu Grudziądza. W tej sytuacji wojska polskie w nocy z 3 na 4 września 1939 r. wycofały się z zajmowanych umocnień.

 

Widok jednego z żelbetowych schronów fortyfikacji polowej w rejonie Grudziądza - Linia rzeki Osa - stan obecny.

 Plan rozmieszczenia schronów w rejonie Grudziądza - Linia rzeki Osa

Obiekt nr 1 - schron do ognia tradytorowego dwustronnego 

Obiekt nr 2 - schron do ognia tradytorowego dwustronnego 

Obiekt nr 3 - schron do ognia tradytorowego dwustronnego 

Obiekt nr 4 - schron do ognia tradytorowego dwustronnego 

Obiekt nr 5 - schron do ognia tradytorowego dwustronnego

Obiekt nr 6 - schron do ognia tradytorowego jednostronnego

Obiekt nr 7 - schron do ognia tradytorowego dwustronnego

Obiekt nr 8 - schron do ognia tradytorowego dwustronnego

Obiekt nr 9 - schron do ognia tradytorowego dwustronnego

Obiekt nr 10 - schron do ognia tradytorowego dwustronnego

Obiekt nr 11 - schron do ognia tradytorowego jednostronnego