Fortyfikacje Marynarki Wojennej

 

        Marynarka Wojenna - Dekretem Prezydenta R.P. z dnia 21 sierpnia 1936 roku unormowano status władz wojskowych na półwyspie, tworząc Rejon Umocniony Hel. Wszystkie plany fortyfikacji na Helu, były opracowywane i nadzorowane w realizacji przez Szefostwo Fortyfikacji Wybrzeża Morskiego.

W końcu sierpnia 1939 stan obrony Helu przedstawiał się następująco:

    1. Pozycje opóźniające

2. Fortyfikacje Helu

 

Dnia 10 lipca 1939 roku podzielono Dowództwo Obrony Wybrzeża na dwa niezależne sztaby - Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża (płk.S.Dąbek) i Dowództwo Morskiej Obrony Wybrzeża (kmdr dypl.S.Frankowski)

Dowódcą Rejonu Umocnionego Hel został kmdr por. Włodzimierz.Steyer.