Fortyfikacje Armii Łódź

 

         Armia “Łódź” - Utworzona 23 marca 1939 roku - otrzymała zadanie bezwzględnego utrzymania rejonów Łodzi i Piotrkowa oraz nacieranie na nieprzyjaciela z kierunku Sieradza na zachód. Armia miała także utrzymać styczność z Armią Kraków na kierunku Radomsko-Skarżysko. W pasie działania Armii Łódź nie planowano budowy fortyfikacja stałych, a jedynie fortyfikacje polowe wzmocnione schronami żelbetowymi. Armia ta miała zapewnić sobie obronę stałą i uporczywą wzdłuż głównej pozycji obronnej ciągnącej się na linii rzek Warta i Widawka. Tutaj zaplanowano główną linię obrony i w tym celu Sztab Armii otrzymał kredyt na wybudowanie 257 obiektów żelbetowych typu polowego. Część sił Armii miała opóźniać działania nieprzyjaciela na przedpolu głównej pozycji. W pobliżu miasta Sieradz, w pasie działania 10 D.P. wchodzącej w skład Armii “Lódź” dowodzonej we wrześniu 1939 roku przez Generała Dywizji Juliusza Rómmla zaplanowano w ramach “Linii Warty” pozycję obronną "Sieradz". Schrony bojowe zostały wybudowane (częściowo wkomponowane w wał przeciwpowodziowy) w rejonie miejscowości Glinno, Kamionacz, Sieradz, Strońsko, po wschodniej stronie rzeki . Z ogólnej liczby 73 planowanych schronów do dnia 1.IX.1939 roku wybudowano na linii "Warty" tylko 23 schronów tradytorowych na 1 ckm. Walki na “Linii Warty” w rejonie Sieradza 10 D.P. dowodzona przez Generała Brygady Franciszka Dindorfa-Ankowicz toczył w dniach 4 i 5 września 1939 roku z przeważającymi siłami dwóch korpusów wchodzących w skład 8 Armii dowodzonej przez Generała Johansa Blaskowitza. Dnia 5 września o godzinie 24.00 po krwawych starciach i ogromnych stratach stanu osobowego 10 D.P. na rozkaz dowódcy Armii wycofała się w kierunku na Szadek-Lutomiersk. 

      Jako przedłużenie linii "Warty" została zaplanowana linia "Widawki", gdzie w rejonie miejscowości Widawa, Szczerców i Rozprza z ogólnej liczby 184 zaplanowanych schronów do wybuchu wojny wybudowano zaledwie 22 schrony żelbetowe typu polowego (1 schron obserwacyjny, 20 schronów tradytorowych na 1 ckm. i 3 schrony tradytorowe na 2 ckm.) i 2 nieukończone (bez wylanych stropów) schrony tradytorowe na 1 ckm.

 

Dowódca Armii Łódź  Generał Dywizji Juliusz Rómmel 

skład: 

2 DP, 10 DP, 28 DP, 30 DP, 44 DP Rez. Wołyńska Brygada Kawalerii, Kresowa Brygada Kawalerii, 2 pociągi pancerne: "Piłsudczyk", "Śmiały" oraz jednostki lotnictwa.

 

Fortyfikacje Armii Łódź
1. Glinno
2. Kamionacz
3. Sieradz
4. Strońsko
5. Widawa
6. Szczerców
7. Rozprza