Punkt oporu Jastarnia

   

      W skład Rejonu Umocnionego Hel wchodził min. "ośrodek oporu Jastarnia". Jego zadaniem była obrona RU Hel od strony lądu. Schrony bojowe zostały wybudowane w odległości ok. 3 km. od miejscowości Jastarnia w kierunku na Kuźnicę. Półwysep w miejscu tym zwęża się do szerokości ok. 450 m. "Ośrodek oporu Jastarnia" składa się z czterech ciężkich schronów bojowych i jednego lekkiego schronu żelbetowego typu polowego (planowana druga linia umocnień - 4 schrony). Prace budowlane rozpoczęto wiosną 1939 roku, a ich termin wykonania przewidywano na 15 wrzesień 1939 roku. Ciężkie schrony bojowe wybudowane w rejonie miejscowości Jastarnia są jednymi z najnowocześniejszych schronów wybudowanych w II Rzeczypospolitej. Na nowoczesność schronów miało wpływ duże doświadczenie projektantów oddelegowanych z granicy wschodniej (Polesie), gdzie według ich projektów wybudowano największe polskie umocnienia. W maju 1939 roku budujące się schrony obsadzone zostały przez specjalnie przeszkolone oddziały forteczne KOP z batalionu "Sienkiewicze". Przed linią schronów w celu wzmocnienia pozycji, wybudowano 3 kolejne ziemne pozycje przysłaniania (pierwsza - ok.1,5 km. na zachód od Chałup, druga - 1 km. na wschód od Chałup, trzecia i ostatnia ok. 500 m. na wschód od Kuźnicy).

  

Schron w rejonie miejscowości Jastarnia.

W 1939 roku "ośrodek oporu Jastarnia" nie brał bezpośredniego udziału w walkach. W dniu dzisiejszym schrony te są nie zagospodarowane i niszczeją. Dzisiaj pozostały jedynie niemym świadectwem wielkości budowniczych i projektantów polskiej szkoły fortyfikacyjnej.