Pozycja Gołańcz

 

        Gołańcz – miasto położone 17 km na północ od Wągrowca, u zbiegu lokalnych dróg do Marokowa, Margonina i Wyrzyska. Leży nad Strugą Gołaniecką i Jez. Smolary.  Do dnia 1.IX.1939 roku 26 DP wybudowała linię umocnień z polowymi schronami żelbetowymi. Oprócz schronów, wykonano umocnienia ziemne. Do dnia dzisiejszego w rejonie miejscowości Wagrowiec, Gołańcz i Dobieszewko zachowało się 16 schronów.

W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku schrony te obsadzone zostały przez oddziały wojska polskiego. Dnia 2.09.1939 r. odcinek został opuszczony przez odziały 10 i 37 pp. 

 

Widok jednego z żelbetowych schronów fortyfikacji polowej w rejonie Gołańczy - stan obecny.

  Plan rozmieszczenia schronów w rejonie Gołańczy

Obiekt nr 1 - schron obserwacyjno bojowy

Obiekt nr 2 - schron tradytorowy dwustronny

Obiekt nr 3 - schron obserwacyjno bojowy

Obiekt nr 4 - schron tradytorowy dwustronny

Obiekt nr 5 - schron obserwacyjno bojowy

Obiekt nr 6 - schron tradytor jednostronny

Obiekt nr 7 - schron obserwacyjno bojowy

Obiekt nr 8 - schron tradytor jednostronny

Obiekt nr 9 - schron obserwacyjno bojowy

Obiekt nr 10 - schron obserwacyjno bojowy

Obiekt nr 11 - schron tradytor jednostronny

Obiekt nr 12 - schron obserwacyjno bojowy

Obiekt nr 13 - schron tradytorowy dwustronny

Obiekt nr 14 - schron obserwacyjny

Obiekt nr 15 - schron obserwacyjno bojowy

Obiekt nr 16 - schron obserwacyjno bojowy

Obiekt nr 17 - schron zniszczony