Twierdza Dęblin

      

         DĘBLIN (Iwangorod) - miejscowość położona w widłach rzek Wisła i Wieprz. Budowę cytadeli rozpoczęto w 1845 roku. Po 1878 roku twierdzę rozbudowano wznosząc w promieniu 2,5 km. od cytadeli pierścień 7 nowych fortów (I - IV na prawym brzegu Wisły i V - VII na lewym jej brzegu). Po 1890 roku istniejące forty poddano modernizacji, która obejmowała m.in. wzmocnienie betonem kojców i potern. W 1909 roku zapadła decyzja o kasacji twierdzy, a urządzenia obronne twierdzy wysadzono. W 1910 przywrócono jednak Dęblinowi zadania obrony przeprawy przez Wisłę. W 1914 roku gen. Schwarz wzmocnił umocnienia Twierdzy Dęblin nową linia obronną w odległości 4 km. od starej. Składała się ona z polowych punktów oporu piechoty i osłoniętych stanowisk artylerii. Podczas I wojny światowej twierdza Dęblin została zdobyta przez wojska austro-wegierskie. W okresie II Rzeczypospolitej umocnienia Dęblina wykorzystywane były jedynie jako składy amunicji.