Twierdza Brześć

 

           BRZEŚĆ - miasto położone przy ujściu rzeki Muchawiec do Bugu. Strategiczne położenie Brześcia docenił już Karol X Gustaw. Właścia budowa twierdzy w Brześciu według projektu gen. Oppermanna rozpoczęła się dopiero w 1833 roku. Twierdza Brześć budowana była w sześciu fazach: 1- 1822-1848 (wykonanie 3 odcinków głównego obwarowania, budowa koszar, magazynów i cytadeli na wyspie. Zlikwidowano w tym czasie średniowieczne miasto i wybudowano na wschodzie, poza obrębem twierdzy nowe. Powstają w tym czasie budowle ziemne na przedmościach Kobryńskim, Wołyńskim oraz na lewym brzegu Muchawca i prawym Bugu), 2- 1848-1856 (rozbudowa budowli ziemnych i budowa nowych fortów), 3 - 1857-1870 (powiększenie promienia twierdzy, wzmocnienie wałów i przekopanie nowych rowów zalanych wodą, budowa nowych redut na przedmościu Kobryńskim oraz poprawienie śródszańców w lunetach na przedpolu Terespolskim. W roku 1869 powstaje Fort Berga.), 4 - 1871-1885 (budowa pierścienia nowych 10 fortów w promieniu 3-5 km od cytadeli), 5 - 1885-1914 (budowa nowego pasa fortów w promieniu 6-8 km od cytadeli, 4 dzieła pośrednie, nowe koszary, magazyny, prochownie. Nowy pierścień fortów stanowił główna pozycję obronną o obwodzie 25 km.), 6 - 1914-1915 (budowa jeszcze jednego pierścienia zewnętrznego, tworzącego wysuniętą pozycję głównie na zachodzie, przedmościu terespolskim w promieniu do 10 km. od cytadeli. Obwód twierdzy rozciągnął sie do 30 km.). Siły przewidziane do obrony twierdzy według źródeł rosyjskich miały wynosić 2,5 brygady piechoty, 250-260 dział ciężkich i średnich oraz 72 działa polowe. Po zajęciu twierdzy w 1915 roku Niemcy wybudowali na przedmościach kobryńskim i wołyńskim nową ziemną pozycję wysuniętą. W okresie miedzywojennym część zniszczonych działaniami wojennymi umocnień została rozebrana, a sama twierdza, aż do 1939 roku pełniła rolę magazynów broni i amunicji. W dniu dzisiejszym na terytorium Rzeczypospolitej dostępne do zwiedzania są umocnienia przedmościa terespolskiego. Na Białorusi w twierdzy Brześć urządzone jest muzeum - twierdzy bohatera, które warto obejrzeć. Dojazd z Terespola jest szybki i bardzo łatwy.