Pozycja jezior brodnickich - schron nr 4

      

Materiał opracował Kolega Pancerstonka