Pozycja jezior brodnickich - schron nr 3

      

Materiał opracował Kolega Pancerstonka