Pozycja jezior brodnickich

      

            Jedna z linii umocnień stacjonarnych typu polowego zakresu działania Armii Pomorze w 1939 roku, która operowała - jak sama nazwa mówi - na terenie Pomorza w celu powstrzymywania natarcia wojsk hitlerowskich działających z Prus Wschodnich i Zachodnich. Pozycja ta stanowiła jedną , bodajże z ważniejszych, rubież obrony prawej strony Wisły, obok linii rzeki Osy, w kierunku działania na Toruń.


Położenie na północ od Brodnicy i umieszczenie pomiędzy jeziorami pojezierza brodnickiego, które słynie z połączenia kanałami i przepustami i stopniami wodnymi ze sobą jezior, plasuje tę pozycję jako jedną z ważniejszych w działaniach obronnych w stosunku do natarcia wojsk z Prus Wschodnich w kierunku Torunia.

Należy wspomnieć, że w mniej ważnych odcinkach umocnień wykonano umocnienia drewniano ziemne, które przewidziano opuścić po wykonaniu zadań tzw. opóźniających. Zostały one wznoszone w wyjątkowym pośpiechu, co widać po błędach budowlanych na schronie (tradytor jednokierunkowy) nad jeziorem Ciche.


Łącznie do 02.09.1939 powstały 4 schrony: 3 tradytory dwukierunkowe i 1 jednokierunkowy.

Ogromna szkoda, że nie zostały wykorzystane w kampanii wrześniowej tzn. zostały zaatakowane i ostatecznie obsada tego odcinka warownego, bo chyba należy użyć takiego określenia, została wycofana i wykorzystana do osłony Grupy Operacyjnej Wschód Armii Pomorze.

 

 Schron nr 1

Strona ze zdjęciami

 Schron nr 2

Strona ze zdjęciami

 Schron nr 3

Strona ze zdjęciami

 Schron nr 4

Strona ze zdjęciami

 

Plan rozmieszczenia schronów na pozycji Jezior Brodnickich

Materiał opracował Kolega Pancerstonka