Fortyfikacje Armii Pomorze

 

         Armia "Pomorze" - Utworzona 23 marca 1939 roku - miała za zadanie obronę na kierunkach z Prus Zachodnich i z Gdańska na Bydgoszcz oraz z Prus Wschodnich na Toruń i Włocławek. W ramach Armii działał Korpus Interwencyjny stworzony pod wpływem wzrostu zagrożenia Gdańska przez pucz Niemców, rozwiązany 31 sierpnia. W pasie działania Armii „Pomorze” nie planowano budowy fortyfikacji stałych, a jedynie polowe wzmocnione schronami żelbetowymi. Schrony takie zostały wybudowane w rejonach miast Bydgoszcz (przedmoście bydgoskie), Koronowo, Rytel, Brodnica oraz wzdłuż rzeki Osy w rejonie Grudziądza. Ogólnie do 01.09.1939 wybudowano 46 schronów i rozpoczęto prace nad kolejnymi.

Dowódca Armii Pomorze

Dowódca Armii Pomorze Gen. Dyw. Władysław Bortnowski,  

skład 4DP, 9DP, 15 DP, 16 DP, 27 DP, Pomorska Brygada Kawalerii, Pomorska Brygada Obrony Narodowej, Pomorska Brygada Obrony Narodowej, Chełmińska Brygada Obrony Narodowej oraz jednostki lotnictwa. Dodatkowo w skład Korpusu Interwencyjnego wchodziła 13 DP.

 

Fortyfikacje Armii Pomorze
1. Bydgoszcz
2. Koronowo
3. Rytel
4. Brodnica
5. Linia Osy