Fortyfikacje Armii Karpaty

 

        Armia „Karpaty” - 11 lipca 1939 roku zapadła decyzja o utworzeniu nowej armii - Armii Karpaty, której głównym zadaniem miała być obrona odcinka o długości 350 km, w tym około 150 km granicy ze Słowacją. Głównymi zadaniami była osłona Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz skrzydła i tyłów armii Kraków. Obrona zgodnie z planem operacyjnym miała polegać na wykorzystaniu fortyfikacji, naturalnych przeszkód terenowych i niszczeń. Największymi przeszkodami były rzeki Dunajec i San . W celu realizacji planów obronnych rozpoczęto prace zmierzające do ufortyfikowania w rejonie Żywca przejść przełęczami górskim.

Dowódca Armii Karpaty - Generał Brygady Kazimierz Fabrycy

skład: 

2 Brygada Górska, 3 Brygada Górska, 11 DP, 24 DP, 38 Rezerwowa DP, 46 Dywizjon Artylerii Ciężkiej, 47 Dywizjon Artylerii Ciężkiej oraz jednostki lotnictwa.

 

Fortyfikacje Armii Karpaty

 

1. Węgierska Górka
2. Krzyżowa
3. Przyborów