Wolisko


Pozycja Pisy (Galindestellung) - Punkt Oporu Jeże ZachódBauwerk 270

Typ : 112b
Schron bojowy z sześciostrzelnicową kopułą pancerną dla km, bez pomieszczenia flankującego


[Wejście do schronu] [Wejście do schronu]
Wejście do schronu

[Kopuła] [Kopuła]
Sześciostrzelnicowa kopuła pancerna 35P8 dla km

[Strzelnica w kopule] [Otwór przyrządu obserwacyjnego w kopule]
Strzelnica w kopule
Otwór przyrządu obserwacyjnego w kopule

[Strzelnica w kopule] [Strzelnica w kopule]
Strzelnica w kopule

[Kopuła] [Otwór peryskopu obserwacji okrężnej]
Kopuła
Otwór peryskopu obserwacji okrężnej

[Strzelnica w kopule]
Strzelnica w kopule

[Strzelnica obrony wejścia z płytą pancerną 48P8] [Strzelnica obrony wejścia z płytą pancerną 48P8]
Strzelnica obrony wejścia z płytą pancerną 48P8 (widoczne oryginalne malowanie maskujące)

[Framuga] [Wyjście ewakuacyjne]
Framuga drzwi wewnętrznych śluzy gazowej 16P7, w głębi kanał wyjścia ewakuacyjnego
Wyjście ewakuacyjne

Autor: benx, hege22

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |   501  |   504  |