Elementy pancerne w fortyfikacji niemieckiej


Kopuły z strzelnicami dla kmTyp Nazwa niemiecka Nazwa polska Wymiary Odporność
407P9 Panzer-Turm mit 3 Scharten für MG Kopuła pancerna 3-strzelnicowa dla km   B

[Kopuła 407P9] [Kopuła 407P9]
Kopuła 3-strzelnicowa dla km typu 407P9. Filipów

[Kopuła 407P9] [Kopuła 407P9]
Kopuła 3-strzelnicowa dla km typu 407P9. Filipów
Osłona przyrządu obserwacyjnego. Filipów

[Kopuła 407P9] [Kopuła 407P9]
Kopuła 3-strzelnicowa dla km typu 407P9. Filipów

[Kopuła 407P9] [Kopuła 407P9]
Kopuła 407P9. Raczki

[Kopuła 407P9] [Kopuła 407P9]
Kopuła 407P9. Raczki

[Kopuła 407P9] [Kopuła 407P9]
[Kopuła 407P9] [Kopuła 407P9]
Wnętrze kopuły. Raczki

[Kopuła 407P9] [Kopuła 407P9]
Kopuła 407P9. Raczki

[Kopuła 407P9] [Kopuła 407P9]
[Kopuła 407P9] [Kopuła 407P9]
Wnętrze kopuły. Raczki

[Kopuła pancerna 407P9] [Kopuła pancerna 407P9]
[Kopuła pancerna 407P9] [Kopuła pancerna 407P9]
Fragment 3-strzelnicowej kopuły pancernej dla 1 km typu 407P9. Filipów

[Kopuła 407P9] [Kopuła 407P9]
Fragment tylniej części kopuły 3 strzelnicowej dla km typu 407P9. Filipów

 |   Do góry  |   Spis treści  |   Elementy pancerne  |