Elementy pancerne w fortyfikacji niemieckiej


Kopuły z strzelnicami dla kmTyp Nazwa niemiecka Nazwa polska Wymiary Odporność
35P8 Panzer-Turm mit 6 Scharten (2MG34) Kopuła pancerna 6-strzelnicowa dla 2 MG34   B1

[Kopuła] [Kopuła]
Sześciostrzelnicowa kopuła pancerna 35P8 dla km. Jedyna zachowana na terenie Polski. Wolisko

[Strzelnica w kopule] [Otwór przyrządu obserwacyjnego w kopule]
Strzelnica w kopule. Wolisko
Otwór przyrządu obserwacyjnego w kopule. Wolisko

[Strzelnica w kopule] [Strzelnica w kopule]
Strzelnica w kopule. Wolisko

[Kopuła] [Otwór peryskopu obserwacji okrężnej]
Kopuła. Wolisko
Otwór peryskopu obserwacji okrężnej. Wolisko

[Strzelnica w kopule]
Strzelnica w kopule. Wolisko

 |   Do góry  |   Spis treści  |   Elementy pancerne  |