Ciężki schron bojowy dowódcyPolska nazwa typu Ciężki schron bojowy dowódcy
Załoga  
Uzbrojenie 2 ckm wz. 30, 2 rkm


Ciężki schron bojowy dowódcy w Nowogrodzie
2 - Śluza przeciwgazowa, 4 - Izba pogotowia, 6 - Magazyn amunicji, 7 - Wyjście awaryjne, 8 - Izba bojowa, 8a - Szyb kopuły bojowej, 8b - Szyb kopuły obserwacyjno- bojowej, 13 - Izba dowódcy z centralą telefoniczną, 17 - Maszynownia, pomieszczenie filtrów


Schron posiada 15 tonową kopułę bojową (4 otwory) o 150 cm średnicy wewnętrznej i 150 mm grubości pancerza oraz 8 tonową kopułę obserwacyjno- bojową (6 otworów) o 120 cm średnicy wewnętrznej i 200 mm grubości pancerza. Ściana czołowa o grubości 175 cm, strop 120-175 cm.

Na podstawie:
  • Miniewicz J. Technika konstrukcji polskich fortyfikacjiz 1939r. Metoda i wyniki badań terenowych Odcinka Nowogród nad Narwią- Szablak [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki R.XXII 1977 z.3

 |   Do góry  |   Spis treści  |