Raczki


Mazurska Pozycja Graniczna - Punkt Oporu RaczkiBauwerk 16

Typ : 105d
Schron bojowy dla km z peryskopem bez izby flankującej
Schron w dobrym stanie, w 08.2006r. zalana wodą była izba pogotowia. Na płycie pancernej namalowany jest napis "Bw17", ale schron miał raczej numer "Bw16".


[Schron] [Schron]
Widok schronu od zachodu
Widok schronu od wejścia

[Schron] [Schron]
Widok schronu od wejścia

[Strzelnica obrony wejścia] [Strzelnica obrony wejścia]
Strzelnica obrony wejścia z płytą 48P8

[Płyta pancerna 78P9] [Płyta pancerna 78P9]
[Płyta pancerna 78P9] [Płyta pancerna 78P9]
Płyta pancerna 78P9

[Płyta pancerna 78P9] [Płyta pancerna 78P9]
Płyta pancerna 78P9

[Płyta pancerna 78P9] [Otwór w stropie na peryskop obserwacyjny]
Płyta pancerna 78P9. Sygantura
Otwór w stropie na peryskop obserwacyjny

[Izba pogotowia] [Izba pogotowia]
Izba pogotowia

[Poterna]
Przygotowane zejście do nie zbudowanej poterny

[Wyjście ewakuacyjne] [Wyjście ewakuacyjne]
Wyjście ewakuacyjne

[Armatura] [Armatura]
Armatura wentylacyjna

[Armatura] [Armatura]
Armatura wentylacyjna

[Schron] [Schron]
Schron w 2011 r.

Bauwerk 19

Typ : 105d
Schron bojowy dla km z peryskopem bez izby flankującej
Schron znajduje się na osiedlu mieszkaniowym, wejście zasypane.


[Schron] [Płyta pancerna 78P9]
Widok schronu od strony zasypanego wejścia
Płyta pancerna 78P9

[Schron] [Schron]
Widok schronu od strony zasypanego wejścia
Orylion

[Schron] [Schron]
Strzelnica

Aktualizacja: 02.12.2011

Autor: benx, hege22, pagi19