Prawy Las


Mazurska Pozycja Graniczna - Punkt Oporu Prawy Las


[R105c] [R105c]
[Punkt Oporu Prawy Las]
Punkt Oporu Prawy Las. Rozmieszczenie schronów


Bauwerk ?

Typ : 105c
Schron bojowy dla km z kopułą obserwacyjną bez pomieszczenia flankującego
Schron dobrze zachowany. Brak drzwi. Bardzo długi orylon. Brak obsypania ziemią od strony czołowej.


[Schron]
Schron

[Orylon] [Orylon]
Widok z sąsiedniego schronu
Orylon

[Orylon] [Orylon]
Widok od strony, która powinna być zamaskowana nasypem ziemnym

[Orylon] [Orylon]
Długi orylon

[Orylon] [Strzelnica]
Długi orylon i strzelnica z płytą 78P9

[Strzelnica] [Strzelnica]
Strzelnica z płytą 78P9

[Wejście do schronu] [Wejście do schronu]
Wejście do schronu

[Strzelnica] [Strzelnica]
Płyta 78P9

[Strzelnica] [Strzelnica]
Płyta 78P9

[Strzelnica] [Strzelnica]
Płyta 78P9. Sygnatury

[Strzelnica] [Strzelnica]
Strzelnica obrony wejścia z płytą 48P8 (z lewej rury głosowe)

[Strzelnica] [Strzelnica]
Płyta 48P8

[Kopuła obserwacyjna 90P9] [Kopuła obserwacyjna 90P9]
Kopuła obserwacyjna 90P9

[Kopuła obserwacyjna 90P9] [Kopuła obserwacyjna 90P9]
Kopuła obserwacyjna 90P9

[Kopuła obserwacyjna 90P9] [Kopuła obserwacyjna 90P9]
Kopuła obserwacyjna 90P9

[Wyjście ewakuacyjne] [Wyjście ewakuacyjne]
Wyjście ewakuacyjne z drzwiami 410P9 i sztabami blokującymi

[Wyjście ewakuacyjne] [Wyjście ewakuacyjne]
Wyjście ewakuacyjne z drzwiami 410P9 i sztabami blokującymi

[Ościeżnica] [Ościeżnica]
Ościeżnica drzwi gazoszczelnych 19P7

[Resztki armatury wentylacyjnej] [Wspornik]
Resztki armatury wentylacyjnej
Wspornik ?

[Przygotowane zejście pod nieistniejącą poternę] [Przygotowane zejście pod nieistniejącą poternę]
Przygotowane zejście pod nieistniejącą poternę

[Przyłącze energetyczne] [Przyłącze energetyczne]
Przyłącze energetyczne

Bauwerk ?

Typ : 105c
Schron bojowy dla km z kopułą obserwacyjną bez pomieszczenia flankującego
Schron wysadzony.


[Ruiny schronu]
Ruiny schronu

[Ruiny schronu] [Ruiny schronu]
Ruiny schronu

[Ruiny schronu] [Ruiny schronu]
[Ruiny schronu] [Ruiny schronu]
Ruiny schronu

Autor: benx, Robert Simoni

  |   Do góry  |  Poziom wyżej  |