Knybawa


Most na WiśleM. Dudek podaje, że w chwili pisania artykułu (przed 1995 roku) wszystkie drzwi były zachowane.
W czerwcu 2006 roku (jeżeli dobrze policzyłem z 112 drzwi różnych typów) zachowały się tylko 1,5 drzwi typu 436P01 w lewobrzeżnym przyczółku oraz 2 drzwi typu 436P01 i 1 typu 722P3 w prawobrzeżnym.


Drzwi. Lewobrzeżny przyczółek


[Drzwi 436P01]
Drzwi 436P01 w śluzie przeciwgazowej w 1997 roku. Dziś zniknęło dolne skrzydło

[Drzwi 436P01] [Drzwi 436P01]
Drzwi 436P01 w śluzie przeciwgazowej

[Drzwi 436P01] [Drzwi 436P01]
Drzwi 436P01 w śluzie przeciwgazowej

[Drzwi 436P01] [Drzwi 436P01]
Drzwi 436P01 w śluzie przeciwgazowej

[Drzwi 431P01] [Drzwi 431P01]
Drzwi (wg informacji C. Markiela) 431P01 w 1997 i 2006 roku

[Drzwi 19P7]
Ościeżnica drzwi gazoszczelnych 19P7

Drzwi. Prawobrzeżny przyczółek


[Drzwi 431P01] [Drzwi 431P01]
Ościeżnica drzwi 431P01
Zawias "zżarty" przez rdzę

[Drzwi 19P7] [Drzwi 19P7]
Ościeżnica drzwi 19P7 pomiędzy pomieszczenie urządzeń filtrowentylacyjnych a maszynownią.
Prawdopodobnie zabrakło drzwi o wysokości 2m i zastosowano drzwi 1,7m

[Drzwi 19P7]
Ościeżnica drzwi 19P7 - przekrój

[Drzwi 436P01] [Drzwi 436P01]
Drzwi 436P01 w śluzie przeciwgazowej, zniknęły przed lub w czasie remontu mostu (zamalowane obcięte zawiasy)

[Drzwi 436P01] [Drzwi 436P01]
Drzwi 436P01 w południowym "domku"

[Drzwi 436P01] [Drzwi 436P01]
Drzwi 436P01 w południowym "domku"

[Drzwi 436P01] [Drzwi 436P01]
Drzwi 436P01 w południowym "domku" - grubość 5cm

[Drzwi 436P01]
Drzwi 436P01 w północnym "domku"

[Drzwi 722P3] [Drzwi 722P3]
Drzwi 722P3 w garażu

[Drzwi 722P3]
Drzwi 722P3 w garażu

Autor: hege22

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |   Lewobrzeżny przyczółek  |   Prawobrzeżny przyczółek  |
 |   Płyty 78P9 cz.1  |   Płyty 78P9 cz.2  |   Płyty 48P8  |   Armatura  |   Schrony bierne + przepust  |