Jeże, Dłutowo, Wolisko


Pozycja Pisy (Galindestellung) - Punkt Oporu Jeże Zachód

Mazurska Pozycja Graniczna - Punkt Oporu Jeże WschódNazwa niemiecka: Gehsen, Fischborn, Reihershorst

[Wieża obserwacyjna] [R113b Bw2] [PAK-Unterstellraum] [PAK-Unterstellraum] [R105c Bw4] [R105c Bw3] [R105c Bw1] [Gruppenunterstand] [Stalag] [Zapora przeciwczołgowa] [R112b Bw270] [R501 Bw269] [R501 Bw271] [Cmentarz] [Cmentarz] [Cmentarz] [R504 Bw272]
[Punkt Oporu Jeże Zachód i Jeże Wschód]
Jeże, Dłutowo, Wolisko. Punkty Oporu Jeże Zachód i Jeże Wschód. Rozmieszczenie schronów

Wolisko. Punkt Oporu Jeże Zachód

Część Pozycji Pisy (Galindestellung)- w okolicy nieistniejacej wsi Wolisko po zachodniej stronie Pisy. Obiekty klasy Bneu - grubość ścian i stropów 2m. Punkt składa się z 2 schronów biernych Regelbau 501, 1 schronu bojowego Regelbau 112b i 1 bojowego Regelbau 504.

Jeże, Dłutowo. Punkt Oporu Jeże Wschód

Część Mazurskiej Pozycji Granicznej ( Masurische Grenz Stellung ) - w okolicy nieistniejacej już wsi Dłutowo oraz wsi Jeże - po wschodniej stronie Pisy. Punkt składa się z schronów bojowych: 3 obiekty Regelbau 105c, obiekt dowódcy odcinka - dwukondygnacyjny 113d i 2 PAK oraz schronów biernych: 2 PAK-Unterstellraum i 1 Doppelgruppenunterstand.


Literatura:
  • Markiel C. Niemieckie umocnienia z lat 1940- 1945 wokół miejscowości Jeże [w:] Infort 21(1/2004)

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |
 |   Wolisko 501  |   Wolisko 504  |   Wolisko 112b  |
 |   Jeże 105c  |   Jeże 113b  |   Jeże PAK  |   Jeże bierny  |   Zapora ppanc  |   Dłutowo Stalag  |