Gołdap


Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lotniczych (OKL)


Nazwa niemiecka: Goldap


[Gołdap]
Gołdap. Położenie obiektów według S. Siemieńskiego

Kwatera Dowództwa Wojsk Lotniczych o kryptonimie "Robinson" znajdująca się w lesie Kumiecie na północ od miasta, obecnie na terenie ośrodka wczasowego (Sanatorium Uzdrowiskowe "Wital" Kumiecie Zdrój). Kwatera powstała na miejscu ośrodka badawczego Luftwaffe. Na stacji w Kumieciach miejsce postoju miał pociąg sztabowy dowódcy Luftwaffe marszałka Göringa o kryptonimie "Asien". Na wschód od drogi do przejścia granicznego, w lesie znajdują się ruiny wyrzutni lub hamowni silników ośrodka badawczego.


[Robinson]
Plan rozmieszczenia obiektów według tablicy ustawionej koło Witalu. Raczej niezbyt dokładny

Schron


[Schron] [Schron]
Schron

[Schron] [Schron plot]
Schron - strzelnica
Schron plot w formie żelbetonowej szczeliny

[Wartownia]
Wartownia

Ruiny budynków ośrodka badawczego Luftwaffe


[Wrzutnia] [Wrzutnia]
Ruiny "wyrzutni - hamowni"

Wartownia Bahnschutz'ów na stacji w Gołdapi


[Wartownia]
Wartownia
Literatura:
  • Siemieński S. Mazury Północne. Przewodnik Kętrzyn 2000

Autor: hege22

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |