Filipów


Mazurska Pozycja Graniczna - Punkt Oporu Filipów


Schron bierny Schron bierny Schron bierny Schron bierny Schron bierny Schron bierny Garaz ppanc Garaz ppanc R105c Bw26 R111b Bw27 R105c Bw28 R105c Bw29 R111b Bw30
[Punkt Oporu Filipów]
Punkt Oporu Filipów. Rozmieszczenie schronów

Część Mazurskiej Pozycji Granicznej- w okolicy Filipowa nad rzeka Raspudą- 3 schrony bojowe Regelbau 105c, 2 schrony bojowe z kopułą trójstrzelnicową Regelbau 111b, 2 garaże dla ppanc i 6 schronów biernych. Wszystkie schrony wysadzone.

[Słupki]
Słupki zasieków wykorzystane wtórnie jako podstawa płotu

Autor: hege22, pagi19

Aktualizacja: 02.12.2011

 |   Do góry  |   Spis treści  |  |   Bauwerki 26-30 - 105c, 111b  |   Schrony bierne  |   Garaże ppanc  |